HAKKIMIZDA

KURULUŞ

Firmamız, "İNDİS Mühendislik, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi" olarak, 2005 yılında Ankara'da kurulmuştur.

VİZYON

Takım ruhu ile çalışan, personel ve ekipman kalitesini, kapasitesini her geçen gün geliştiren ve iyileştiren, sektörel bazda kendi iş alanında lider durumda olan bir konuma gelmektir.

MİSYON

Bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek;

 • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimizde sağladığımız güvenirlik ve kalite sayesinde müşterilerin ilk tercihi olmak
 • Kullanıcılara yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunmak
 • Nitelikli ve deneyimli insan gücüyle, kullanıcı isteklerini zamanında karşılamak ve çalışmalarına yön vermek
 • Açık sistem standartlarına uygun, kaliteli ürün, hizmet ve çözümler üretmek
 • Ulusal proje ve işlerde kazandığı bilgi birikimi ve deneyimleri, uluslararası iş ortamlarında değerlendirmektir.

POLİTİKAMIZ

Harita, harita bilgisi ve coğrafi veri üretiminde temel prensiplerimiz ve kalite politikamız aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

 • Ekip ve takım ruhu ile çalışma
 • Deneyimli, nitelikli, kariyerli uzman personel istihdamı
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere yatkınlık
 • Ulusal ve uluslararası teknik esaslar, standartlar ve kurallara uygunluk
 • Etkin proje yönetimi, kaynak ve kapasite kullanımı
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini sürekli ön planda tutarak, üretimde yüksek kalite ve performans düzeyi sağlanması
 • Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak, kusursuz, tam, güvenilir, doğru, kaliteli, hızlı ve zamanında veri, ürün ve hizmet sunumu
 • Proje ve uygulamalarda uygun maliyetli, rasyonel ve pratik çözümler
 • Planlı görev ve hizmetlerde, hedeflerinden ödün vermeyen bir organizasyon yapısı 

ŞİRKET PROFİLİ

Firmamız, fotogrametrik sayısal vektör ve ortofoto harita üretimi, coğrafi kent bilgi sistemleri kurulması, yersel fotogrametri çalışmaları, yersel jeodezik ölçümler, karayolu etüt ve projeleri, imar planı yapımı ve uygulamaları, sayısal kadastral haritaların yapımı ve tescili, kamulaştırma haritaları yapımı, her ölçekte arazi ve arsa düzenlemeleri, arazi toplulaştırması çalışmaları, vb. mühendislik hizmetleri ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

İNDİS Mühendislik, sahip olduğu nitelikli personel ve ekipman ile sayısal fotogrametrik harita üretim sistemleri yardımıyla, sayısal görüntü işleme tekniklerini ve gelişmiş teknolojileri kullanarak, sayısal hava fotoğrafları ve uydu görüntü verilerinden arazi ve kent bilgi sistemlerini oluşturmakta;  jeolojik çalışmalar, çevre yönetimi ve kontrolü, ormancılık çalışmaları, kentsel altyapı ve üstyapı planlama faaliyetleri, petrol boru hatları ve enerji nakil hatları ile ilgili mühendislik projelerini gerçekleştirmekte; sayısal verilerle üç boyutlu (3D) modelleme ve simülasyon çalışmaları, CVT (GDB) ve CBS (GIS) altyapısı için raster ve vektör veri toplama hizmetlerini yerine getirmektedir. Firmamız ayrıca, sayısal halihazır harita üretimi, her türlü güzergah haritalarının yapımı ve projelerin arazide aplikasyonlarını gerçekleştirmekte; ihtiyaç duyulması halinde, deniz kenarlarında ve kıyılarda tasarlanacak ve planlanacak liman, marina, köprü, viyadük, fabrika, enerji santrali, tünel, havaalanı gibi yapılar için, sualtı ölçümleri yaparak batimetrik (sualtı) ve jeolojik haritaları da üretmektedir.

Çalışanlarının edindiği bilgi birikimi ve deneyimleriyle haritacılık sektörünün önceliklerini tespit edebilme başarısını gösteren Firmamız, yeni teknolojik buluşların ve gelişmelerin haritacılık faaliyetlerini her geçen gün daha ileriye götüreceğini ve bu gelişmelerin mesleğimizin her alanında kullanılacağını önceden öngörmüştür.

İNDİS Mühendislik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, sahip olduğu teknik gücü ve kapasitesi, bilgi birikimi, iş deneyimleri, personel ve ekipman kapasitesi ile, daha önce tamamlamış olduğu projeler ve halen yapımı devam eden projelerden daha büyük kapasiteli ulusal ve uluslararası projeleri, işleri etkin bir şekilde başarabilecek düzeye ulaşmıştır. Firmamız, uzmanlaşmış, deneyimli ve kariyer sahibi teknik personeli ve proje ekibi ile, modern donanım, yazılım, alet ve ekipman kapasitesi ile, üstlendiği projeleri en hızlı, güvenilir, doğru ve ekonomik şekilde ve zamanında tamamlamayı temel prensip haline getirmiştir.Adres: Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad No:13/7-12 Çankaya/ANKARA | Tel: +90 (312) 480 20 11-12 | Fax: +90 (312) 480 20 09 | e-mail: indis@indis.com.tr

indis