HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ VE FAALİYET ALANLARIMIZ Tecrübeli yönetim kadrosu, nitelikli mühendis ve teknik personel kadroları ile, ülkemizde birçok İdare'ye proje ve harita hizmetleri üreten firmamız, bu özelliklerinden dolayı haritacılık sektöründe aranan ve tercih edilen bir kuruluş haline gelmiştir. Hizmet ve faaliyet alanlarımızdan bazıları şunlardır:

JEODEZİK FAALİYETLER

 • Jeodezik yatay ve düşey kontrol ağlarının (nirengi, nivelman, YKN ağı) kurulması ve iyileştirilmesi
 • Nirengi, nivelman ağı sıklaştırması, yer kontrol noktası (YKN) tesisi, ölçümü ve hesabı
 • Yersel ölçümlerle sayısal halihazır harita ve plankote üretimi
 • Güzergah haritaları yapımı (karayolu, demiryolu, kanal, boru hattı, enerji nakil hattı, vb.)
 • Diğer yersel, jeodezik, topografik, takeometrik, GPS ölçümleri ve hesapları
 • Deformasyon ölçüleri

FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA FAALİYETLERİ

 • Hava fotoğrafı alımı için uçuş planı hazırlama ve YKN planlaması
 • Uçuş sonuçlarının ve sayısal hava fotoğraflarının incelenmesi ve kontrolü
 • Fotogrametrik nirengi ölçümü ve blok dengelemesi
 • Siyah/beyaz ve renkli hava fotoğraflarından her ölçekte fotogrametrik sayısal vektör harita üretimi
 • Sayısal yükseklik verileri (DTM-SAM, DSM-SYM, Nokta Bulutu, EYE: Münhani, vb.) üretimi
 • Hava fotoğraflarından yararlanarak ortofoto ve true ortofoto görüntüleri üretimi
 • Stereo uydu görüntülerinden muhtelif ölçekte sayısal harita üretimi
 • Uydu görüntülerinden yararlanarak ortofoto ve foto-mozaik görüntüleri üretimi
 • Sayısal hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla sayısal görüntü işleme, görüntü zenginleştirme ve detay/arazi sınıflandırması uygulamaları
 • LIDAR yükseklik ve nokta bulutu verilerinin topografik harita üretiminde kullanımı
 • İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrisi yöntemi ile harita yapımı uygulamaları
 • 3 Boyutlu şehir modeli uygulamaları

MUHTELİF MÜHENDİSLİK VE HARİTA YAPIM HİZMETLERİ

 • Kamulaştırma mühendislik hizmetleri, kamulaştırma planları ve haritaları yapımı
 • Tescile konu kadastro 22-a, güncelleme ve sayısallaştırma haritaları yapımı
 • Arazi ve arsa düzenlemeleri
 • İmar planları yapımı ve imar uygulamaları
 • Arazi toplulaştırması çalışmaları
 • Karayolu, demiryolu, doğal gaz boru hattı etüt ve proje çalışmaları
 • Kentsel altyapı ve üstyapı planlama çalışmaları
 • Şehir doğal gaz dağıtım projelerinin uygulanması
 • Sualtı ölçümlerinin yapılması, hidrografik (sualtı) ve batimetrik haritaların üretimi
 • Çeşitli mühendislik ölçmeleri (baraj, tünel, otoyol, köprü, viyadük, havaalanı, vb.)
 • Büyük yapı ve tesislerde (baraj, tünel, köprü, vb.) deformasyon ölçmeleri ve analizi

COĞRAFİ VERİTABANI (CVT) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) UYGULAMALARI

 • Coğrafi Veri Tabanı (CVT) işlemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması çalışmaları
 • Arazi bilgi sistemi ve uygulamaları
 • Kent bilgi sistemi ve uygulamaları
 • Üç boyutlu (3B) modelleme ve simülasyon çalışmaları

DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Haritacılıkta, jeodezi ve fotogrametri alanında teknik danışmanlık hizmetleri
 • Haritacılıkta, jeodezi ve fotogrametri alanında müşavirlik ve kontrollük hizmetleri

Adres: Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad No:13/7-12 Çankaya/ANKARA | Tel: +90 (312) 480 20 11-12 | Fax: +90 (312) 480 20 09 | e-mail: indis@indis.com.tr

indis